Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Technik sterylizacji medycznej 321104

Oznaczenie i nazwa kwalifikacji:

MED.12. Wykonywanie dekontaminacji sprzętu i wyrobów medycznych

Egzamin zewnętrzny, organizowany w szkole przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną

Uzyskany dokument:

Świadectwo ukończenia szkoły policealnej, dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik sterylizacji medycznej wraz z suplementem w języku polskim i angielskim zgodnym z Europass potwierdzającym kwalifikacje uznawane w całej Unii Europejskiej. 

Formy kształcenia: dzienna, stacjonarna lub zaoczna

Szkoła Policealna lub Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy

Czas kształcenia: 2 semestry (1 rok)

Zadania zawodowe:

 • kwalifikowanie sprzętu i wyrobów medycznych do procesów mycia, dezynfekcji i sterylizacji;
 • przeprowadzanie mycia, dezynfekcji i sterylizacji przy użyciu odpowiednich metod, środków i urządzeń;
 • przeprowadzanie kontroli procesów mycia, dezynfekcji i sterylizacji;
 • prowadzenie  dokumentacji mycia, dezynfekcji i sterylizacji.

Szanse i możliwości:

Zawód technika sterylizacji medycznej, który powstał w Polsce, jest jedynym takim zawodem w Europie.

Osoba wykonująca ten zawód przygotowana jest do wykonywania wielu zadań, m.in.:

 • wykonywania zadań zawodowych zgodnie z obowiązującymi przepisami bhp, ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska i ergonomii pracy,
 • korzystania z przepisów i norm obowiązujących w jednostkach wykonujących procedury dekontaminacji wyrobów medycznych,
 • klasyfikowania i przygotowywania wyrobów medycznych do procesów dekontaminacji,
 • przeprowadzania procesów mycia i dezynfekcji oraz określania wskaźników kontroli procesu,
 • przygotowywania roztworów roboczych preparatów dezynfekcyjnych,
 • określania procesów sterylizacji wyrobu medycznego oraz opisywania wskaźników kontroli skuteczności procesu,
 • określania terminu przydatności pakietu po procesie sterylizacji,
 • określania zagrożeń wynikających z obecności patogenów alarmowych, sposobów postępowania i zapobiegania ekspozycji zawodowej,
 • udzielania pierwszej pomocy zgodnie z obowiązującym łańcuchem ratunkowym ustalonym przez Polską Europejską Radę Resuscytacji,
 • stosowania środków ochrony indywidualnej podczas wykonywania zadań zawodowych zgodnie z ich przeznaczeniem,
 • stosowania aktów normatywnych, norm i wytycznych w procedurach sterylizacji wyrobów medycznych,
 • prowadzenia dokumentacji procesu sterylizacji z uwzględnieniem dokumentacji zapotrzebowania na materiały eksploatacyjne.

Zatrudnienie: 

Absolwenci kierunku technik sterylizacji medycznej znajdują zatrudnienie w Centralnych Sterylizatorniach, szpitalach  i innych jednostkach wykonujących dekontaminację wyrobów medycznych.

Głównym zadaniem zawodowym technika sterylizacji medycznej jest reprocesowanie wyrobów medycznych wielokrotnego użycia wykorzystywanych w diagnostyce i leczeniu ludzi. Technik sterylizacji medycznej samodzielnie wykonuje procedury dekontaminacji wyrobów medycznych.

Trwa rekrutacja do Szkoły Policealnej na rok szkolny 2024/2025.