KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Projekty

CKU SWŁ to specjaliści dla profesjonalnego rynku pracy

Projekt nr RPLD 11.03.01-10-0014/15 "CKU SWŁ to specjaliści dla profesjonalnego rynku pracy" współfinansowany ze środków EFS w ramach Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Działanie XI.3 Kształcenie zawodowe

Celem projektu było:

 • lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy,
 • ułatwienie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia,
 • wzmocnienie systemów kształcenie i szkolenia i ich jakości.

Projekt skierowany był do 100 słuchaczek/słuchaczy kształcących się w zawodach:

 • higienistka stomatologiczna,
 • opiekun medyczny,
 • technik usług kosmetycznych,

W ramach projektu:

  1. doposażono w sprzęt i materiały dydaktyczne pracownię: kosmetyki, zabiegów pielęgnacyjno - higieniczną oraz ćwiczeń przedklinicznych;
  2. zorganizowano dodatkowe zajęcia specjalistyczne dla słuchaczy kierunków: technik usług kosmetycznych (wizaż sceniczny z elementami charakteryzacji i wizażu fotograficznego, stylizacja paznokci - manicure hybrydowy, stylizacja paznokci - manicure japoński, stylizacja okazjonalna - ślubna, wieczorowa, karnawałowa, pierwsza pomoc medyczna), opiekun medyczny (pierwsza pomoc medyczna, terapia zajęciowa - usprawnianie zdolności życiowych osób niepełnosprawnych i zależnych poprzez zajęcia plastyczno-techniczne, geriatria - choroby wieku starczego z elementami wsparcia psychologicznego), higienistka stomatologiczna (endodoncja, periodontologia, pierwsza pomoc medyczna, aspekty pracy z różnym klientem).

Termin realizacji: rok szkolny 2016/2017 oraz 2017/2018

Dofinansowanie projektu z UE: 413.539,86 zł

TERMOMODERNIZACJA
Termomodernizacja Termomodernizacja budynku głównego i biblioteki Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim: ocieplenie ścian zewnętrznych i dachu, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, wymiana instalacji c.o. Celem głównym projektu była poprawa EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W SEKTORZE PUBLICZNYM POPRZEZ GŁĘBOKĄ MODERNIZACJĘ ENERGETYCZNĄ DWÓCH BUDYNKÓW CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W TOMASZOWIE MAZ. POŁOŻONYCH W TOMASZOWIE MAZ. UL. ŚW. ANTONIEGO 47 W OKRESIE OD 24.07.2015 DO 30.10.2017.
W oparciu o cel główny określone zostały
CELE SZCZEGÓŁOWE PROJEKTU:
Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej, a co za tym idzie poprawa jakości środowiska:
 • zmniejszenie zapotrzebowania na energię
 • obniżenie zużycia paliw konwencjonalnych
 • ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza odpowiedzialnych za powstawanie zjawiska tzw. niskiej emisji oraz emisji gazów cieplarnianych
 • redukcja ubytków ciepła z budynku, która pozwoli na znaczne oszczędności kosztów energii
 • podniesienie atrakcyjności Tomaszowa Maz. i województwa łódzkiego dla jej mieszkańców
 • poprawa warunków pracy, uczenia się i mieszkania w budynkach użyteczności publicznej, a także podwyższenie bezpieczeństwa użytkowników budynków

KOSZTY CAŁKOWITE PROJEKTU BRUTTO WYNOSZĄ 2.207.115,01 PLN.
WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA Z EFRR WYNOSI: 1.510.035,56 PLN

GRUPĄ DOCELOWĄ PROJEKTU SĄ UŻYTKOWNICY BUDYNKÓW (ZGODNIE Z AUDYTEM ENERGETYCZNYM TO 170 OSÓB). Z EFEKTÓW PROJEKTU SKORZYSTAJĄ WSZYSCY MIESZKAŃCY TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO. ZGODNIE ZE STUDIUM WYKONALNOŚCI TO 64 893 OSÓB (2013 r.).
Projekt realizowany był w okresie od 24.07.2015 do 30.10.2017 r.
Cel projektu jest zgodny z celami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014- 2020, w szczególności z poddziałaniem IV.2.2 - TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW.
Beneficjentem projektu jest Województwo Łódzkie jednostka samorządu terytorialnego - pełnomocnikiem jest Dyrektor Zarządu Nieruchomości Województwa Łódzkiego w Łodzi.