Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

EDUKACJA ZAWODOWA DLA RYNKU PRACY

logo projekty

Województwo Łódzkie

Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego

w Tomaszowie Mazowieckim realizuje projekt

RPLD.11.03.01 10-0009/22-00 "EDUKACJA ZAWODOWA DLA RYNKU PRACY"

w ramach Działania XI.3 Kształcenie zawodowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020


Celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia w wybranych zawodach.
W tym lepsze dostosowania kształcenia do potrzeb rynku pracy w powiecie tomaszowskim oraz podwyższenie kompetencji i kwalifikacji zawodowych,
co umożliwi podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego i wpływie na zmniejszenie poziomu bezrobocia.

WARTOŚĆ PROJEKTU: 1 017 487,20
WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 915 738,48

TERMIN REALIZACJI: 2022-06-01 – 2023-06-30

Praktyka zawodowa 
na kierunkach kształcenia realizowanych w ramach Projektu

Asystentka stomatologiczna 
        Miejsca praktyk zawodowych i terminy:

 1. KIEŁKOWICZ STOMATOLOGIA
 2. DENTAL SPA
 3. ARTDENTIS sp. z o.o. sp.k.
  09.01.2023 r. - 13.01.2023 r., 
  30.01.2023 r. - 03.02.2023 r., 
  06.02.2023 r. - 10.02.2023 r., 
  13.02.2023 r. - 17.02.2023 r.

Asystent osoby niepełnosprawnej - grupa I i grupa II

   Miejsca praktyk zawodowych i terminy:
1. Dom dziennego pobytu w Tomaszowie Mazowieckim, ul. Al. Marsz. J. Piłsudskiego 34

      09.01.2023 r. - 20.01.2023 r. gr. I.  (semestr I)

      06.03.2023 r. - 17.03.2023 r. gr. II  (semestr II) 
2. Mieszkanie wspomagane w Tomaszowie Mazowieckim, ul. Św. Antoniego 28 

      09.01.2023 r. - 20.01.2023 r. gr. II.  (semestr I)

      13.03.2023 r. - 24.03.2023 r. gr. I  (semestr II) 

Florysta cztery grupy

Miejsca praktyk zawodowych i terminy: 
1. Dekoratornia Happy ul. Piłsudskiego 2a, 97-200 Tomaszów Mazowiecki

       09.01.2023 r. – 20.01.2023 r. – gr. I.  (semestr I)

       27.02.2023 r. - 10.03.2023 r. (semestr II)
2. Dekoratornia Happy ul. Piłsudskiego 2a, 97-200 Tomaszów Mazowiecki

       23.01.2023 r. – 02.02.2023 r. – gr. II.  (semestr I)

       13.03.2023 r. - 24.03.2023 r. (semestr II)
3. Kwiaciarnia Skorpion  ul. Graniczna 36, 97-200 Tomaszów Mazowiecki

        23.01.2023 r. – 02.02.2023 r. -  gr. III (semestr I)

        27.02.2023 r. - 10.03.2023 r. (semestr II)
4. Pracownia florystyczna KWIATAMI ul. Wrzosowa 48, 97-200 Tomaszów Mazowiecki 

         23.01.2023 r. – 02.02.2023 r. – gr. IV  (semestr I)

         27.02.2023 r. - 10.03.2023 r. (semestr II)


Informacja do wykonawców o wyborze oferty

Tomaszów Mazowiecki, 29 czerwca 2023 r.

Informacja do wykonawców o wyborze oferty dotycząca zamówienia, którego udzielenie wyłączone jest z obowiązku stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2019 poz. 2019 z późn. zm.)

Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) – wartość zamówienia nie przekracza kwoty 130 000 złotych netto.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa witryn przeszklonych drewnianych/ laminowana płyta  (3 sztuki) do Pracowni do nauki anatomii i pierwszej pomocy.

Rozeznanie było prowadzone w ramach projektu RPLD.11.03.01-10-0009/22 pt. „Edukacja zawodowa dla rynku pracy” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014–2020.

Opis przedmiotu zamówienia:

Szacunkowa wartość zamówienia wynosi 6159 zł brutto.

W dniu 20 czerwca 2023 r. na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim zamieszczono zapytanie ofertowe.

Streszczenie i porównanie złożonych ofert:

W dniu 22 czerwca 2023 r. na adres email Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim drogą elektroniczną wpłynęła oferta w&w design Katarzyna Kaczmarczyk, 40-859 Katowice, ul. Pokoju 8a/7 – 3 321 zł brutto.

W dniu 26 czerwca 2023 r. na adres email Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim drogą elektroniczną wpłynęły oferty:

Nature Style Paweł Bombas, 32-087 Bibice, ul. Warszawska 111 – 6 150 zł brutto;

Styl Natury Ireneusz Trojnar, 37-100 Łańcut, Dębina 200 A  – 7 083 zł brutto;

F.T. Małgorzata Wajda, 31-807 Kraków,  ul. Strusia 1 – 8 200 zł brutto

Informacje dodatkowe:

W związku z otrzymaniem od firmy w&w design Katarzyna Kaczmarczyk, 40-859 Katowice, ul. Pokoju 8a/7 oferty z rażąco niską ceną na dostawę witryn przeszklonych drewnianych/ laminowana płyta  (3 sztuki) do Pracowni do nauki anatomii i pierwszej pomocy, istniała obiektywna przesłanka co do wszczęcia procedury wyjaśniającej.  Stosowną prośbę wysłano w dniu 27.06.2023 na adres firmy w&w design Katarzyna Kaczmarczyk. Niestety, do dnia 29.06.2023 do godz. 9.00 nie wpłynęły na adres sekretariat@ckutomaszow.com.pl , ZSiPOWŁ  w Tomaszowie Mazowieckim stosowne wyjaśnienia. Zamawiający akceptując stanowisko Komisji, postanowił odrzucić ofertę
od firmy w&w design Katarzyna Kaczmarczyk, 40-859 Katowice, ul. Pokoju 8a/7

Zamówienia udziela się wykonawcy:

Nature Style Paweł Bombas, 32-087 Bibice, ul. Warszawska 111 – 6 150 zł brutto;

Uzasadnienie wyboru:

Oferta złożona przez Firmę Nature Style Paweł Bombas zawiera najkorzystniejszą cenę.

…………………………………………….                          ……………………………………

podpis osoby przeprowadzającej rozeznanie cenowe                             podpis Dyrektora


Tomaszów Mazowiecki, 20 czerwca 2023 r.

Zapytanie ofertowe

o wartości do 130 000,00 zł ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2019 poz. 2019 z późn. zm.)

Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) – wartość zamówienia nie przekracza kwoty 130 000 złotych netto.

Kierując się zasadą uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, a także zasadą efektywnego zarządzania finansami, występuję z prośbą o przesłanie ofert na dostawę witryn przeszklonych drewnianych/ laminowana płyta  (3 sztuk) do Pracowni do nauki anatomii i pierwszej pomocy.

Zamawiający: Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim ul. Św. Antoniego 47, 97-200 Tomaszów Mazowiecki

Tel. 44 724-27-43  adres e- mail. sekretariat@ckutomaszow.com.pl

 Przedmiot zamówienia:

Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę witryn przeszklonych drewnianych/ laminowana płyta  (3 sztuk) do Pracowni do nauki anatomii i pierwszej pomocy -

Rozeznanie prowadzone jest w ramach projektu RPLD.11.03.01-10-0009/22 pt. „Edukacja zawodowa dla rynku pracy” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014–2020.

Opis przedmiotu zamówienia:

 3 sztuki - witryn przeszklonych drewnianych/ laminowana płyta  o wymiarach: wysokość 195 cm, głębokość 42 cm, szerokość - 80 cm (identycznych) +/- 10%.

Miejsce realizacji: ul. Św. Antoniego 47, 97-200 Tomaszów Mazowiecki.

Termin realizacji zamówienia: 07.07.2023 r.

Warunki płatności: Przelew /14 dni.

Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:

Marta Lublin - tel. 44 724-27-43, e-mail:sekretariat@ckutomaszow.com.pl

Dane dotyczące złożenia oferty

Oferta  powinna  zawierać  wszystkie  elementy  wpływające  na  realizację przedmiotu zamówienia w sposób kompleksowy.

Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy, jeżeli nie jest podpisana przez osobę umocowaną, należy dostarczyć pełnomocnictwo.

Na ofertę składają się: formularz oferty, pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy).

Miejsce i termin złożenia oferty

Ofertę należy złożyć w następujący sposób:

·         osobiście w siedzibie zamawiającego ul. Św. Antoniego 47 97-200 Tomaszów Mazowiecki

·         przesyłką pocztową na adres zamawiającego ul. Św. Antoniego 47 97-200 Tomaszów Mazowiecki

·         drogą elektroniczną na adres e-mail sekretariat@ckutomaszow.com.pl

w terminie - nie później niż do dnia 26.06.2023r. do godziny 12:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.06.2023 o godz. 12:05.

Warunki, które powinien spełniać Wykonawca:

Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotu zamówienia.

Zamawiający może zamknąć postępowanie bez wybrania żadnej oferty, w przypadku, gdy: żadna ze złożonych ofert nie odpowiada warunkom określonym przez zamawiającego lub gdy cena brutto przewyższa wartość środków zabezpieczonych na realizację usługi kompleksowej wskazanej w przedmiocie zamówienia. Pełna odpowiedzialność za wykonanie usług spoczywa na wykonawcy

Informuję, że

Dane osobowe Pana/Pani będą przetwarzane przez Zamawiającego w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, oceny otrzymanej oferty oraz przeprowadzenia procedury wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie art. 6 ust. 1 lit. B i c ogólnego rozporządzenia jw. o ochronie danych.

Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa (art. 4 pkt 9 RODO).

Ma Pan/Pani prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania.

Jeśli uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych narusza przepisy RODO ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

Podanie danych osobowych jest niezbędne do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, udział w postępowaniu jest dobrowolny.

W zakresie: numeru telefonu do kontaktów i adres e-mail jest dobrowolny.

 Proszę o przedstawienie informacji cenowej dotyczącej prowadzonego rozeznania rynku.

………………………………

Podpis Kierownika Jednostki

Projekt RPLD.11.03.01-10-0009/22 pt. „Edukacja zawodowa dla rynku pracy” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014–2020.

Formularz oferty

Potwierdzam, że otrzymałem/am zapytanie o ofertę cenową dotyczącą dostawy 3 sztuk witryn przeszklonych drewnianych/ laminowana płyta  (identycznych) o wymiarach:

wysokość ………….….

głębokość …………….

szerokość  …………….

niezbędnych do Pracowni do nauki anatomii i pierwszej pomocy.

Miejsce  dostawy: Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim z siedzibą ul. Św. Antoniego 47,  97-200 Tomaszów  Mazowiecki w dniu………………………………..…………….

………………………………….

podpis

Dane podmiotu udzielającego informacji cenowej

Imię i nazwisko/nazwa……………………………………………………………………………………

Adres ………………………………………………………………………………………………………

Po zapoznaniu się z przedmiotem zapytania informuję, że spełniam wymagania stawiane wykonawcy i przedstawiam własna informację cenową:


Tomaszów Mazowiecki, 7 czerwca 2023 r.

Zapytanie ofertowe

o wartości do 130 000,00 zł ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2019 poz. 2019 z późn. zm.)

Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) – wartość zamówienia nie przekracza kwoty 130 000 złotych netto.

Kierując się zasadą uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, a także zasadą efektywnego zarządzania finansami, występuję z prośbą o przesłanie ofert na wykonanie kompleksowej modernizacji  urządzeń  zarządzania  siecią  komputerową w ZSiPOWŁ w Tomaszowie Mazowieckim wraz z wyposażeniem we wszystkie niezbędne elementy pracujące w jednym spójnym ecosystemie zarządzanym przez www oraz konfiguracją urządzeń sieciowych i dołączenie do wspólnego zarządzania istniejących punktów AP w budynku.

Zamawiający: Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim ul. Św. Antoniego 47 97-200 Tomaszów Mazowiecki

Tel. 44 724-27-43  adres e- mail. sekretariat@ckutomaszow.com.pl

 Przedmiot zamówienia

Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie kompleksowej modernizacji sieci komputerowej w ZSiPOWŁ w Tomaszowie Mazowieckim wraz z wyposażeniem we wszystkie niezbędne elementy pracujące w jednym spójnym ecosystemie zarządzanym przez WWWoraz konfigurację urządzeń sieciowych i dołączenie do wspólnego zarządzania istniejących punktów  dostępowych (AP) w budynku.

Rozeznanie prowadzone jest w ramach projektu RPLD.11.03.01-10-0009/22pt. „Edukacja zawodowa dla rynku pracy” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014–2020.

Opis przedmiotu zamówienia:

Etap I. Modernizacja sieci komputerowej obejmuje:

- przeniesienie Szafy Rack wraz z osprzętem/urządzeniami aktywnymi z parteru na piętro

- modernizacja połączeń kablowych zgodnie z oczekiwaniami zamawiającego, w przypadku nowych połączeń kablowych, należy zastosować przewód w kat 6A oraz osprzęt w tej kategorii.

Etap II. Wyposażenie – urządzenia aktywne sieci komputerowej (wszystkie elementy pracujące w jednym spójnym ecosystemie zarządzanym przez WWW):

1.urządzenie typu UDM (security, zarządzany switch, kontrola sieci) o parametrach:

Interfejs sieciowy     8 gigabitowych portów Ethernet - LAN

10/100/1000 Mb/s

1 gigabitowy port Ethernet - WAN

10/100/1000 Mb/s

1 slot SFP+ - LAN

1/10 Gb/s

1 slot SFP+ - WAN

1/10 Gb/s

Interfejs zarządzania Ethernet In-Band

Bluetooth BLE

Przepustowość IDS/IPS3,5 Gb/s

Pamięć RAM 4 GB DDR4

Pamięć wbudowana 16 GB eMMC

Sposób zasilania 
Wbudowany zasilacz AC, 100 - 240 V AC, 50/60 Hz

2.Switch 48 portowy (1szt)o parametrach

48x portów Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mb/s

4x sloty SFP

Całkowita przepustowość 52 Gb/s

Typ przełącznika     Zarządzany

Przełącznik wielowarstwowy  L2

Łączność

Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet 48

Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ   Gigabit Ethernet (10/100/1000)

Ilość slotów Modułu SFP   4

Sieć komputerowa

Standardy komunikacyjne IEEE 802.1x, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at

Dublowanie portów  Tak

Podpora kontroli przepływu Tak

Agregator połączenia Tak

Automatyczne MDI/MDI-X Tak

Protokół drzewa rozpinającego Tak

Automatyczne wykrywanie Tak

Obsługa sieci VLAN Tak

Przekazanie (audycja) Danych

Przepustowość rutowania/przełączania 104 Gbit/s

Wydajność 52 Gbit/s

Prędkość przekazywania 77,38 Mpps

Zgodny z Jumbo Frames Tak

Ochrona

Typ uwierzytelniania RADIUS

Zasilanie przez Ethernet

Obsługa PoE Tak

Power over Ethernet Plus (PoE +) ilość portów 32

Zasilanie przez Ethernet (PoE) zasilanie na port 32 W

Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu 195 W

Switch 24 portowy (1szt) o parametrach

24 Gigabitowe porty RJ45

 • 2 porty SFP
 • 16 portów PoE 802.3at PoE+
 • Całkowita przepustowość: 52Gbps

 • Wspiera PoE+ IEEE 802.3at/af

Typ przełącznika
Zarządzany 
Przełącznik wielowarstwowy L2

Łączność

Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet 24

Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ Gigabit Ethernet (10/100/1000)

Liczba zainstalowanych modułów SFP 1

Sieć komputerowa

Standardy komunikacyjne IEEE 802.3af, IEEE 802.3at

Dublowanie portów Tak

Pełny dupleks Tak

Podpora kontroli przepływu Tak

Automatyczne MDI/MDI-X Tak

Protokół drzewa rozpinającego Tak

Obsługa sieci VLAN Tak

Przekazanie (audycja) Danych

Przepustowość rutowania/przełączania  52 Gbit/s

Przepustowość 26000 Mpps

Prędkość przekazywania 38,69 Mpps

Trasa statyczna Tak

Zgodny z Jumbo Frames Tak

Ochrona

Typ uwierzytelniania IEEE 802.1x, RADIUS

Zasilanie przez Ethernet

Obsługa PoE Tak

Power over Ethernet Plus (PoE +) ilość portów 16

Zasilanie przez Ethernet (PoE) zasilanie na port 32 W

Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu 92 W

4.Punkt Wifi (4szt) o parametrach

 Dual-band WiFi 6 (802.11ax)

-5 GHz (4x4 MU-MIMO i OFDMA) o przepustowości 4,8 Gb/s

 2,4 GHz (2x2 MU-MIMO i OFDMA) o przepustowości 573,5 Mb/s

-Obsługa 4x4 MIMO z kanałami 160 MHz

 Obsługa 300+ klientów

Izolacja ruchu gości, która zwiększa bezpieczeństwo sieci bezprzewodowej i zmniejsza zatory ruchu

interfejs sieciowy GbE RJ45

Zasilanie 802.3at PoE+

Zasilanie UniFi PoE switch

48V, 0.5A PoE

Obsługiwane napięcie 44 to 57VDC

Max. TX power

2.4 GHz 22 dBm

5 GHz 26 dBm

MIMO

2.4 GHz 2 x 2 (UL MU-MIMO)

5 GHz 4 x 4 (DL/UL MU-MIMO)

Przepustowość

2.4 GHz 573.5 Mbps

5 GHz 4.8 Gbps

Antena

2.4 GHz 4 dBi

5 GHz 6 dBi

Certyfikaty CE, FCC, IC

Standardy 802.11a/b/g

WiFi 4/WiFi 5/WiFi 6

Zabezpieczenia WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2/WPA3)

BSSID 8 per radio

VLAN 802.1Q

Etap III. Konfiguracja urządzeń sieciowych wraz z dołączeniem do wspólnego zarządzania istniejących punktów dostępowych (AP) w budynku.

Miejsce realizacji: ul. Św. Antoniego 47, 97-200 Tomaszów Mazowiecki.

Termin realizacji zamówienia: 07.07.2023 r.

Warunki płatności : Przelew /14 dni.

Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:

Marta Lublin - tel. 44 724-27-43, e-mail: sekretariat@ckutomaszow.com.pl

Dane dotyczące złożenia oferty

Oferta  powinna  zawierać  wszystkie  elementy  wpływające  na  realizację przedmiotu zamówienia w sposób kompleksowy.

Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy, jeżeli nie jest podpisana przez osobę umocowaną, należy dostarczyć pełnomocnictwo.

Na ofertę składają się: formularz oferty, wykaz wykonanych usług (zał. 1), pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy)

Miejsce i termin złożenia oferty

Ofertę należy złożyć w następujący sposób:

osobiście w siedzibie zamawiającego ul. Św. Antoniego 47 97-200 Tomaszów Mazowiecki

przesyłką pocztową na adres zamawiającego ul. Św. Antoniego 47 97-200 Tomaszów Mazowiecki

drogą elektroniczną na adres e-mail sekretariat@ckutomaszow.com.pl

w terminie - nie później niż do dnia 14.06.2023r. do godziny 15:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.06.2023 o godz. 15:05.

Warunki, które powinien spełniać Wykonawca:

Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

Posiadanie odpowiedniej wiedzy i doświadczenia, w tym wykonanie przynajmniej jednej usługi (w zakresie modernizacji sieci komputerowej wraz z konfiguracją urządzeń sieciowych w miejscu realizacji usługi o wartości minimum 20 tys. PLN w okresie ostatnich 3 lat od dnia składania oferty).

Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotu zamówienia.

Zamawiający może zamknąć postępowanie bez wybrania żadnej oferty, w przypadku, gdy: żadna ze złożonych ofert nie odpowiada warunkom określonym przez zamawiającego lub gdy cena brutto przewyższa wartość środków zabezpieczonych na realizację usługi kompleksowej wskazanej w przedmiocie zamówienia. Pełna odpowiedzialność za wykonanie usług spoczywa na wykonawcy

Informuję, że

Dane osobowe Pana/Pani będą przetwarzane przez Zamawiającego w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, oceny otrzymanej oferty oraz przeprowadzenia procedury wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie art. 6 ust. 1 lit. B i c ogólnego rozporządzenia jw. o ochronie danych.

Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa (art. 4 pkt 9 RODO).

Ma Pan/Pani prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania.

Jeśli uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych narusza przepisy RODO ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

Podanie danych osobowych jest niezbędne do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, udział w postępowaniu jest dobrowolny.

W zakresie: numeru telefonu do kontaktów i adres email jest dobrowolny.

 Proszę o przedstawienie informacji cenowej dotyczącej prowadzonego rozeznania rynku.

………………………………

Podpis Kierownika Jednostki  

Projekt RPLD.11.03.01-10-0009/22 pt. „Edukacja zawodowa dla rynku pracy” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014–2020.

Formularz oferty

Potwierdzam, że otrzymałem/am zapytanie o ofertę cenową dotyczącą ceny za kompleksową modernizację sieci komputerowej w ZSiPOWŁ w Tomaszowie Mazowieckim wraz z wyposażeniem we wszystkie niezbędne elementy pracujące w jednym spójnym ecosystemie zarządzanym przez WWW oraz konfigurację urządzeń sieciowych i dołączenie do wspólnego zarządzania istniejących punktów dostępowych (AP) w budynku Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim usytuowanych ul. Św. Antoniego 47 97-200 Tomaszów  Mazowiecki

 w dniu………………………....

………………………………….

podpis

Dane podmiotu udzielającego informacji cenowej

Imię i nazwisko/nazwa……………………………………………………………………………

Adres ………………………………………………………………………………………………..

Po zapoznaniu się z przedmiotem zapytania informuję, że spełniam wymagania stawiane wykonawcy i przedstawiam własna informację cenową:

Cena brutto za wykonanie kompleksowej modernizacji sieci komputerowej wraz z wyposażeniem  we wszystkie niezbędne elementy pracujące w jednym spójnym ecosystemie zarządzanym przez WWW oraz konfigurację urządzeń sieciowych i dołączenie do wspólnego zarządzania istniejących punktów  dostępowych (AP) (obejmuje etapy  I, II, III) w budynku ZSiPOWŁ w Tomaszowie Mazowieckim

razem = ……………………………………………….……. zł

słownie razem ………………………………………………………………………………………………………

Miejscowość, data i podpis:
...........................................................................................

Projekt RPLD.11.03.01-10-0009/22 pt. „Edukacja zawodowa dla rynku pracy” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014–2020.

 Załącznik 1.

Wykaz wykonanych usług

 1.  Nazwa podmiotu……………………………………………………………………….…

Wartość usługi……………………………………………………………..………………..……

Termin realizacji……………………………………………………………………..……..…….

Informacja do wykonawców o wyborze oferty

Tomaszów Mazowiecki, 14 czerwca 2023 r.

Informacja do wykonawców o wyborze oferty

dotycząca zamówienia, którego udzielenie wyłączone jest z obowiązku stosowania ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2019 poz. 2019 z późn. zm.).

Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) – wartość zamówienia nie przekracza kwoty 130 000 złotych netto.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompleksowej modernizacji sieci komputerowej w ZSiPOWŁ w Tomaszowie Mazowieckim wraz z wyposażeniem we wszystkie niezbędne elementy pracujące w jednym spójnym ecosystemie zarządzanym przez WWWoraz konfigurację urządzeń sieciowych i dołączenie do wspólnego zarządzania istniejących punktów  dostępowych (AP) w budynku.

Rozeznanie prowadzone jest w ramach projektu RPLD.11.03.01-10-0009/22pt. „Edukacja zawodowa dla rynku pracy” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014–2020.

Opis przedmiotu zamówienia:

Szacunkowa wartość zamówienia wynosi 24 000 brutto.

W dniu 07 czerwca 2023r. na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim zamieszczono zapytanie ofertowe.

Streszczenie i porównanie złożonych ofert:

W dniu 13 czerwca 2023r. na adres email Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim drogą elektroniczną wpłynęły oferty:

Firmy „M3MEDIA” Radosław Bernaciak, ul. E. Orzeszkowej 31/33, 97-200 Tomaszów Mazowiecki. – 24 000 zł brutto;

CSK- SYSTEM, ul. Koralowa 25, 97-300 Piotrków Trybunalski – 29 800 zł brutto.

W dniu 14 czerwca 2023r. na adres email Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim drogą elektroniczną wpłynęły oferty:

DHU DARDI Dariusz Badura, Kruszewiec – Kolonia 46 a, 26-300 Opoczno – 31 000 zł brutto;

PHU Sigma Sylwester Waliczek, Sługocice 228D, 97-200 Tomaszów Mazowiecki – 27 000 zł brutto;

„e-Tech” Jacek Sójka SPÓŁKA JAWNA, ul. Nowa 29/31 90-030 Łódź – 26 500 zł brutto;

E-KOMP Ernest Wrona, ul. Tuwima 8, 97-200 Tomaszów Mazowiecki – 26 000 zł brutto.

Zamówienia udziela się wykonawcy:

Firmie „M3MEDIA” Radosław Bernaciak, ul. E. Orzeszkowej 31/33, 97-200 Tomaszów Mazowiecki.

Uzasadnienie wyboru:

Oferta złożona przez Firmę „M3MEDIA” Radosław Bernaciak zawiera najkorzystniejszą cenę.                 

…………………………………………….                                          ……………………………………

podpis osoby przeprowadzającej rozeznanie cenowe                             podpis Dyrektora