Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Technik ochrony fizycznej osób i mienia 541315

Oznaczenie i nazwa kwalifikacji:

BPO.02. Ochrona osób i mienia.

Egzamin zewnętrzny, organizowany w szkole przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną

Uzyskane dokumenty: 

Świadectwo ukończenia szkoły policealnej lub kwalifikacyjnego kursu zawodowego, dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie wraz z suplementem w języku polskim i angielskim zgodnym
z Europass potwierdzającym kwalifikacje uznawane w całej Unii Europejskiej. 

Forma kształcenia: dzienna, stacjonarna lub zaoczna

Szkoła Policealna lub Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy

Czas kształcenia: 4 semestry (2 lata)

Zadania zawodowe:

Do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji BPO.02. Ochrona osób i mienia
niezbędne jest osiągnięcie niżej wymienionych efektów kształcenia:

BPO.02. Ochrona osób i mienia

BPO.02.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik ochrony fizycznej osób i mienia
jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) organizowania i realizowania ochrony fizycznej oraz elementów zabezpieczenia technicznego;

2) organizowania i realizowania ochrony obszarów, obiektów oraz urządzeń podlegających obowiązkowej

ochronie;

3) organizowania i realizowania ochrony wartości pieniężnych, innych przedmiotów wartościowych lub

niebezpiecznych oraz informacji niejawnych;

4) organizowania i realizowania zabezpieczenia imprez masowych.

Zatrudnienie: 
w firmach zajmujących się ochroną osób i mienia w różnych obiektach oraz w instytucjach, przedsiębiorstwach, placówkach naukowych wymagających ochrony, np. w firmach produkujących broń, elektrociepłowniach, portach morskich i lotniczych, archiwach państwowych.

Nabór do Szkoły Policealnej trwa przez cały rok.