Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Technik ochrony fizycznej osób i mienia 541315

Oznaczenie i nazwa kwalifikacji:

BPO.02. Ochrona osób i mienia.

Egzamin zewnętrzny, organizowany w szkole przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną

Uzyskane dokumenty: 

Świadectwo ukończenia szkoły policealnej lub kwalifikacyjnego kursu zawodowego, dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie wraz z suplementem w języku polskim i angielskim zgodnym
z Europass potwierdzającym kwalifikacje uznawane w całej Unii Europejskiej. 

Forma kształcenia: dzienna, stacjonarna lub zaoczna

Szkoła Policealna lub Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy

Czas kształcenia: 4 semestry (2 lata)

Zadania zawodowe:

Do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji BPO.02. Ochrona osób i mienia
niezbędne jest osiągnięcie niżej wymienionych efektów kształcenia:

BPO.02. Ochrona osób i mienia

BPO.02.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik ochrony fizycznej osób i mienia
jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) organizowania i realizowania ochrony fizycznej oraz elementów zabezpieczenia technicznego;

2) organizowania i realizowania ochrony obszarów, obiektów oraz urządzeń podlegających obowiązkowej

ochronie;

3) organizowania i realizowania ochrony wartości pieniężnych, innych przedmiotów wartościowych lub

niebezpiecznych oraz informacji niejawnych;

4) organizowania i realizowania zabezpieczenia imprez masowych.

Zatrudnienie: 
w firmach zajmujących się ochroną osób i mienia w różnych obiektach oraz w instytucjach, przedsiębiorstwach, placówkach naukowych wymagających ochrony, np. w firmach produkujących broń, elektrociepłowniach, portach morskich i lotniczych, archiwach państwowych.

https://www.mapakarier.org/ochroniarz

https://www.youtube.com/zawód technik ochrony fizycznej osób i mienia

https://www.youtube.com/technik ochrony fizycznej osób i mienia