Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Technik elektroniki i informatyki medycznej 311411

Oznaczenie i nazwa kwalifikacji:

MED.07Montaż i eksploatacja urządzeń elektronicznych i systemów informatyki medycznej.

Egzamin zewnętrzny, organizowany w szkole przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną

Uzyskany dokument:

Świadectwo ukończenia szkoły policealnej, dyplom potwierdzający kwalifikacje
w zawodzie technik elektroniki i informatyki medycznej wraz z suplementem w języku polskim i angielskim zgodnym z Europass potwierdzającym kwalifikacje uznawane w całej Unii Europejskiej. 

Formy kształcenia: dzienna lub stacjonarna

Szkoła Policealna 

Czas kształcenia: 4 semestry (2 lata)

Zadania zawodowe:

  • obsługa elektronicznego i informatycznego sprzętu wykorzystywanego w medycynie, kontrola jego funkcjonowania oraz serwisowanie;
  • instalowanie i uruchamianie elektronicznej aparatury medycznej;
  • współdziałanie w zespołach diagnostyczno-terapeutycznych w czasie badań i zabiegów;
  • nadzorowanie i kontrolowanie pracy sprzętu i elektronicznej aparatury stosowanej do badań i zabiegów;
  • wykonywanie pomiarów i testowanie elektronicznej aparatury medycznej przed dopuszczeniem do użytku i innych obowiązków.

Szanse i możliwości:

Osoba wykonująca zawód technika elektroniki i informatyki medycznej przygotowana jest do wykonywania wielu zadań, posiada kompetencje, które obejmują m.in. znajomość budowy aparatury elektrokardiologicznej (EKG), ultrasonograficznej (USG) czy elektroencefalograficznej (EEG), komputerowe wspomaganie diagnostyki i terapii, baz danych, a także techniki obrazowania w medycynie (np. komputerowa tomografia rentgenowska). Wykorzystuje w swojej pracy zarówno wiedzę i umiejętności z zakresu informatyki, elektroniki, jak i elektrokardiologii znajdując dla nich zastosowanie w medycynie.

Zatrudnienie: 

Absolwenci kierunku technik elektroniki i informatyki medycznej są zatrudniani m.in. przez podmioty lecznicze wykorzystujące w swych usługach skomputeryzowaną aparaturę medyczną a także znajdują zatrudnienie w zakładach naprawy sprzętu medycznego, pracowniach informatyki medycznej, również w przedsiębiorstwach produkujących sprzęt elektroniczny i aparaturę medyczną.

https://www.youtube.com/zawód technik elektroniki i informatyki medycznej

https://www.youtube.com//Technik elektroniki i informatyki medycznej