Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Technik elektroniki i informatyki medycznej 311411

Oznaczenie i nazwa kwalifikacji:

MED.07Montaż i eksploatacja urządzeń elektronicznych i systemów informatyki medycznej.

Egzamin zewnętrzny, organizowany w szkole przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną

Uzyskany dokument:

Świadectwo ukończenia szkoły policealnej, dyplom potwierdzający kwalifikacje
w zawodzie technik elektroniki i informatyki medycznej wraz z suplementem w języku polskim i angielskim zgodnym z Europass potwierdzającym kwalifikacje uznawane w całej Unii Europejskiej. 

Formy kształcenia: dzienna lub stacjonarna

Szkoła Policealna 

Czas kształcenia: 4 semestry (2 lata)

Zadania zawodowe:

  • obsługa elektronicznego i informatycznego sprzętu wykorzystywanego w medycynie, kontrola jego funkcjonowania oraz serwisowanie;
  • instalowanie i uruchamianie elektronicznej aparatury medycznej;
  • współdziałanie w zespołach diagnostyczno-terapeutycznych w czasie badań i zabiegów;
  • nadzorowanie i kontrolowanie pracy sprzętu i elektronicznej aparatury stosowanej do badań i zabiegów;
  • wykonywanie pomiarów i testowanie elektronicznej aparatury medycznej przed dopuszczeniem do użytku i innych obowiązków.

Szanse i możliwości:

Osoba wykonująca zawód technika elektroniki i informatyki medycznej przygotowana jest do wykonywania wielu zadań, posiada kompetencje, które obejmują m.in. znajomość budowy aparatury elektrokardiologicznej (EKG), ultrasonograficznej (USG) czy elektroencefalograficznej (EEG), komputerowe wspomaganie diagnostyki i terapii, baz danych, a także techniki obrazowania w medycynie (np. komputerowa tomografia rentgenowska). Wykorzystuje w swojej pracy zarówno wiedzę i umiejętności z zakresu informatyki, elektroniki, jak i elektrokardiologii znajdując dla nich zastosowanie w medycynie.

Zatrudnienie: 

Absolwenci kierunku technik elektroniki i informatyki medycznej są zatrudniani m.in. przez podmioty lecznicze wykorzystujące w swych usługach skomputeryzowaną aparaturę medyczną a także znajdują zatrudnienie w zakładach naprawy sprzętu medycznego, pracowniach informatyki medycznej, również w przedsiębiorstwach produkujących sprzęt elektroniczny i aparaturę medyczną.

Nabór do Szkoły Policealnej trwa przez cały rok.