Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Opiekunka środowiskowa 341204

Oznaczenie i nazwa kwalifikacji:

SPO.05. Świadczenie usług opiekuńczych.

Egzamin zewnętrzny, organizowany w szkole przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.

Uzyskany dokument:

Świadectwo ukończenia szkoły policealnej, dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik - opiekunka środowiskowa wraz z suplementem w języku polskim i angielskim zgodnym z Europass potwierdzającym kwalifikacje uznawane w całej Unii Europejskiej. 

Formy kształcenia: stacjonarna lub zaoczna

Szkoła Policealna lub Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy  (wymagane wykształcenie średnie lub średnie branżowe)

Czas kształcenia: 2 semestry (1 rok)

Zadania zawodowe:

  • organizowanie opieki oraz wsparcia społecznego osobie podopiecznej;
  • sprawowanie opieki nad osobą podopieczną niesamodzielną i przewlekle chorą w celu zapewnienia jej bezpieczeństwa zdrowotnego i higieny osobistej;
  • pomaganie osobie podopiecznej w prowadzeniu gospodarstwa domowego w zakresie: gospodarowania budżetem, dokonywania zakupów, sporządzania posiłków, utrzymania porządku w domu oraz tworzenia optymalnych warunków życia;
  • motywowanie osoby podopiecznej do samodzielności oraz aktywności intelektualnej, fizycznej i społecznej.

Szanse i możliwości:

Zmiany demograficzne, pogłębiające się starzenie społeczeństwa powoduje szybki wzrost zapotrzebowania na rynku pracy na osoby przygotowane profesjonalnie do opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi. Wielu osobom potrzebna jest pomoc wykwalifikowanej opiekunki środowiskowej. W programach krajowych i regionalnych, w tym w Strategii Polityki Społecznej wskazuje się, że wyzwaniem i jednocześnie celem obecnie prowadzonej polityki senioralnej jest stworzenie efektywnego i kompleksowego systemu opieki i wsparcia. Badania przeprowadzone w różnych regionach kraju wykazują, że w przyszłości będzie rosło zapotrzebowanie na pracę pracowników podstawowej opieki i pielęgnacji człowieka. Jako nadrzędny cel w rozwoju usług dedykowanych osobom niesamodzielnym i ich opiekunom stawia się utrzymanie jak najdłuższego niezależnego funkcjonowania w środowisku lokalnym. W polskim systemie wsparcia do podstawowych usług środowiskowych kierowanych do osób niesamodzielnych należą usługi opiekuńcze, które mogą być świadczone przez opiekunkę środowiskową.

Zatrudnienie: 

Absolwenci kierunku opiekunka środowiskowa znajdują zatrudnienie w ośrodkach pomocy społecznej, dziennych domach pomocy społecznej, środowiskowych domach samopomocy, zakładach  opiekuńczo-leczniczych, dziennych oddziałach psychiatrycznych, ośrodkach dla niewidomych, ośrodkach szkolno-wychowawczych dla niesłyszących, w domach dla samotnych matek i innych tego typu placówkach.

Nabór do Szkoły Policealnej trwa przez cały rok.