Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Opiekunka środowiskowa 341204

Oznaczenie i nazwa kwalifikacji:

SPO.05. Świadczenie usług opiekuńczych.

Egzamin zewnętrzny, organizowany w szkole przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.

Uzyskany dokument:

Świadectwo ukończenia szkoły policealnej, dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik - opiekunka środowiskowa wraz z suplementem w języku polskim i angielskim zgodnym z Europass potwierdzającym kwalifikacje uznawane w całej Unii Europejskiej. 

Formy kształcenia: stacjonarna lub zaoczna

Szkoła Policealna lub Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy  (wymagane wykształcenie średnie lub średnie branżowe)

Czas kształcenia: 2 semestry (1 rok)

Zadania zawodowe:

  • organizowanie opieki oraz wsparcia społecznego osobie podopiecznej;
  • sprawowanie opieki nad osobą podopieczną niesamodzielną i przewlekle chorą w celu zapewnienia jej bezpieczeństwa zdrowotnego i higieny osobistej;
  • pomaganie osobie podopiecznej w prowadzeniu gospodarstwa domowego w zakresie: gospodarowania budżetem, dokonywania zakupów, sporządzania posiłków, utrzymania porządku w domu oraz tworzenia optymalnych warunków życia;
  • motywowanie osoby podopiecznej do samodzielności oraz aktywności intelektualnej, fizycznej i społecznej.

Szanse i możliwości:

Zmiany demograficzne, pogłębiające się starzenie społeczeństwa powoduje szybki wzrost zapotrzebowania na rynku pracy na osoby przygotowane profesjonalnie do opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi. Wielu osobom potrzebna jest pomoc wykwalifikowanej opiekunki środowiskowej. W programach krajowych i regionalnych, w tym w Strategii Polityki Społecznej wskazuje się, że wyzwaniem i jednocześnie celem obecnie prowadzonej polityki senioralnej jest stworzenie efektywnego i kompleksowego systemu opieki i wsparcia. Badania przeprowadzone w różnych regionach kraju wykazują, że w przyszłości będzie rosło zapotrzebowanie na pracę pracowników podstawowej opieki i pielęgnacji człowieka. Jako nadrzędny cel w rozwoju usług dedykowanych osobom niesamodzielnym i ich opiekunom stawia się utrzymanie jak najdłuższego niezależnego funkcjonowania w środowisku lokalnym. W polskim systemie wsparcia do podstawowych usług środowiskowych kierowanych do osób niesamodzielnych należą usługi opiekuńcze, które mogą być świadczone przez opiekunkę środowiskową.

Zatrudnienie: 

Absolwenci kierunku opiekunka środowiskowa znajdują zatrudnienie w ośrodkach pomocy społecznej, dziennych domach pomocy społecznej, środowiskowych domach samopomocy, zakładach  opiekuńczo-leczniczych, dziennych oddziałach psychiatrycznych, ośrodkach dla niewidomych, ośrodkach szkolno-wychowawczych dla niesłyszących, w domach dla samotnych matek i innych tego typu placówkach.