Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Opiekun medyczny 532102

Oznaczenie i nazwa kwalifikacji:

MED.03. Świadczenie usług pielęgnacyjno-opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej

Egzamin zewnętrzny, organizowany w szkole przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną

Uzyskane dokumenty: 

Świadectwo ukończenia szkoły policealnej, dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie opiekun medyczny - technik wraz z suplementem w języku polskim i angielskim zgodnym z Europass potwierdzającym kwalifikacje uznawane w całej Unii Europejskiej. 

Forma kształcenia: dzienna lub stacjonarna

Szkoła Policealna 

Czas kształcenia: 3 semestry (1,5 roku)

Zadania zawodowe:

 • opiekun medyczny w sposób profesjonalny pomaga osobie chorej i niesamodzielnej zaspokoić jej podstawowe potrzeby życiowe;
 • rozpoznaje i rozwiązuje problemy opiekuńcze osoby chorej i niesamodzielnej w różnym wieku;
 • asystuje personelowi medycznemu podczas wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych,
 • pomaga mu i jednocześnie wspiera osobę chorą i niesamodzielną.

Szanse i możliwości:

 • popularyzowanie zachowań prozdrowotnych
 • udzielanie informacji w zakresie higieny osobistej i zabiegów pielęgnacyjnych osób chorych i niesamodzielnych
 • dokumentowanie wykonanych zabiegów higienicznych
 • aktywizowanie osoby chorej i niesamodzielnej
  Lista nowych uprawnień opiekuna medycznego:
  -oznaczenie stężenia glukozy we krwi przy pomocy glukometru,
  -prowadzenie dobowej zbiórki moczu i bilansu płynów,
  -żywienie dojelitowe przez PEG,
  -wysokospecjalistyczne świadczenia zdrowotne z zakresu dializoterapii,
  -asystowanie do operacji,
  -pobieranie krwi żylnej,
  -cewnikowanie pacjenta,
  -tlenoterapia,
  -pielęgnacja rurki tracheotomijnej,
  -pielęgnacja wkłucia centralnego,
  -pielęgnacja portu naczyniowego,
  -pielęgnacja wkłucia doszpikowego,
  -wykonywanie iniekcji domięśniowych,
  -odśluzowanie dróg oddechowych,
  -prowadzenie przyłóżkowej aktywizacji z wykorzystaniem elementów gimnastyki osiowo-symetrycznej w trzech płaszczyznach jednocześnie SOS 3D – Metoda Hoppe.

Zatrudnienie:

W szpitalach – oddziałach szpitalnych, zakładach opiekuńczo-leczniczych, ośrodkach i domach pomocy społecznej, niepublicznych zespołach opieki zdrowotnej, w domach pacjentów.

https://www.youtube.com Opiekun medyczny

http://opiekunmedyczny.org/dokumenty/

Trwa rekrutacja. Planowany termin rozpoczęcia kształcenia - luty 2022 roku.