Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Opiekun medyczny 532102

Oznaczenie i nazwa kwalifikacji:

MED.14. Świadczenie usług medyczno-pielęgnacyjnych i opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej.

Egzamin zewnętrzny, organizowany w szkole przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną

Uzyskane dokumenty: 

Świadectwo ukończenia szkoły policealnej, dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie opiekun medyczny - technik wraz z suplementem w języku polskim i angielskim zgodnym z Europass potwierdzającym kwalifikacje uznawane w całej Unii Europejskiej. 

Forma kształcenia: dzienna lub stacjonarna

Szkoła Policealna 

Czas kształcenia: 3 semestry (1,5 roku)

Zadania zawodowe:

 • opiekun medyczny w sposób profesjonalny pomaga osobie chorej i niesamodzielnej zaspokoić jej podstawowe potrzeby życiowe;
 • rozpoznaje i rozwiązuje problemy opiekuńcze osoby chorej i niesamodzielnej w różnym wieku;
 • asystuje personelowi medycznemu podczas wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych,
 • pomaga mu i jednocześnie wspiera osobę chorą i niesamodzielną.

Szanse i możliwości:

 • popularyzowanie zachowań prozdrowotnych
 • udzielanie informacji w zakresie higieny osobistej i zabiegów pielęgnacyjnych osób chorych i niesamodzielnych
 • dokumentowanie wykonanych zabiegów higienicznych
 • aktywizowanie osoby chorej i niesamodzielnej
  Lista nowych uprawnień opiekuna medycznego:
  -oznaczenie stężenia glukozy we krwi przy pomocy glukometru,
  -prowadzenie dobowej zbiórki moczu i bilansu płynów,
  -żywienie dojelitowe przez PEG,
  -wysokospecjalistyczne świadczenia zdrowotne z zakresu dializoterapii,
  -asystowanie do operacji,
  -pobieranie krwi żylnej,
  -cewnikowanie pacjenta,
  -tlenoterapia,
  -pielęgnacja rurki tracheotomijnej,
  -pielęgnacja wkłucia centralnego,
  -pielęgnacja portu naczyniowego,
  -pielęgnacja wkłucia doszpikowego,
  -wykonywanie iniekcji domięśniowych,
  -odśluzowanie dróg oddechowych,
  -prowadzenie przyłóżkowej aktywizacji z wykorzystaniem elementów gimnastyki osiowo-symetrycznej w trzech płaszczyznach jednocześnie SOS 3D – Metoda Hoppe.

Zatrudnienie:

W szpitalach – oddziałach szpitalnych, zakładach opiekuńczo-leczniczych, ośrodkach i domach pomocy społecznej, niepublicznych zespołach opieki zdrowotnej, w domach pacjentów.

Trwa rekrutacja do Szkoły Policealnej na rok szkolny 2024/2025.