KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Kwalifikacja: EKA.07. Prowadzenie rachunkowości

Kwalifikacja: EKA.07. Prowadzenie rachunkowości
Zakres tematyczno-przedmiotowy kursu:

 1. Podstawy prowadzenia rachunkowości finansowej.
 2. Sprawozdawczość i analiza finansowa.
 3. Język obcy zawodowy.
 4. Rachunkowość przedsiębiorstw w praktyce gospodarczej.
 5. Systemy komputerowe w rachunkowości.

Czas trwania: do 10 miesięcy
Kurs przygotowuje w szczególności do takich zadań zawodowych, jak:

 • organizacja rachunkowości w jednostkach gospodarczych,
 • ewidencjonowanie operacji gospodarczych zgodnie z polityką rachunkowości podmiotu,
 • przeprowadzanie inwentaryzacji i rozliczania jej wyników,
 • wyceniania składników aktywów i pasywów w różnych momentach okresu sprawozdawczego,
 • ustalanie i rozliczanie wyniku finansowego,
 • sporządzanie jednostkowych sprawozdań finansowych,
 • prowadzenie analizy finansowej wskaźnikowej.

Kwalifikacyjny kurs zawodowy
- EKA.07. Prowadzenie rachunkowości
kończy się egzaminem państwowym (OKE).
Aktualny termin rozpoczęcia kursu: październik 2020 roku.