Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Higienistka stomatologiczna 325102 

Oznaczenie i nazwa kwalifikacji:

MED.02. Wykonywanie świadczeń stomatologicznych z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia jamy ustnej oraz współuczestniczenie w procesie leczenia

Egzamin zewnętrzny, organizowany w szkole przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną

Uzyskane dokumenty: 

Świadectwo ukończenia szkoły policealnej, dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie higienistka stomatologiczna wraz z suplementem w języku polskim i angielskim zgodnym z Europass potwierdzającym kwalifikacje uznawane w całej Unii Europejskiej. 

Forma kształcenia: stacjonarna

Szkoła Policealna 

Czas kształcenia: 4 semestry (2 lata)

Asystowanie lekarzowi dentyście w działalności leczniczej:

- nauka pod kierunkiem specjalistów i praktyków zawodu

- zajęcia w pracowni zawodowej

- praktyki zawodowe w gabinetach stomatologicznych

Zadania zawodowe:

W szczególności higienistka stomatologiczna jest uprawniona do:

 • rozróżniania elementów narządu żucia, wyjaśniania ich czynności fizjologicznych oraz podstawowych zmian patologicznych;

 • określania roli i zadań profilaktyki próchnicy zębów oraz profilaktyki periodontologicznej, ortodontycznej, stomatologicznej i onkologicznej;

 • rozpoznawania podstawowych stanów zagrożenia życia występujących u pacjentów;

 • udzielania pierwszej pomocy; prowadzenia edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia w różnych środowiskach; 

 • prowadzenia działalności edukacyjnej wśród dzieci i młodzieży w zakresie higieny stomatologicznej; 

 • wykonywania zabiegów profilaktyczno - leczniczych na zlecenie i pod nadzorem lekarza dentysty; 

 • czynnego asystowania w zabiegach ortodontycznych; 

 • rozróżniania i stosowania metod fizykoterapii stomatologicznej; 

 • rozróżniania i przygotowywania produktów leczniczych i materiałów stomatologicznych;

 • przechowywania i ewidencjonowania produktów leczniczych oraz materiałów stomatologicznych, a także przestrzegania terminów ich ważności; 

 • użytkowania, przechowywania i konserwowania urządzeń i aparatów oraz instrumentów stomatologicznych; 

 • przestrzegania zasad aseptyki i antyseptyki, w szczególności w sytuacji zwiększonego ryzyka epidemiologicznego (HIV, WZW); 

 • stosowania obowiązujących zasad dezynfekcji i sterylizacji; 

 • prowadzenia obowiązującej w gabinecie dentystycznym dokumentacji medycznej oraz rozliczania zużytych leków i materiałów stomatologicznych; 

 • przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska; 

 • organizowania stanowiska pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii. 

Szanse i możliwości:

prowadzenie własnej działalności gospodarczej

Zatrudnienie: 

w gabinetach dentystycznych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, prywatnych gabinetach stomatologicznych, poradniach i  klinikach dentystycznych, gabinetach profilaktyki zdrowotnej i  pomocy przedlekarskiej w przedszkolach i szkołach. Możesz prowadzić stomatologiczną oświatę zdrowotną i profilaktykę stomatologiczną oraz wykonywać określone czynności i zabiegi higieniczno-profilaktyczne i leczenie pod kierunkiem i nadzorem lekarza stomatologa zarówno w kraju, jak i w państwach Unii Europejskiej.

Trwa rekrutacja do Szkoły Policealnej na rok szkolny 2024/2025.