Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Higienistka stomatologiczna 325102 

Oznaczenie i nazwa kwalifikacji:

MED.02. Wykonywanie świadczeń stomatologicznych z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia jamy ustnej oraz współuczestniczenie w procesie leczenia

Egzamin zewnętrzny, organizowany w szkole przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną

Uzyskane dokumenty: 

Świadectwo ukończenia szkoły policealnej, dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie higienistka stomatologiczna wraz z suplementem w języku polskim i angielskim zgodnym z Europass potwierdzającym kwalifikacje uznawane w całej Unii Europejskiej. 

Forma kształcenia: stacjonarna

Szkoła Policealna 

Czas kształcenia: 4 semestry (2 lata)

Asystowanie lekarzowi dentyście w działalności leczniczej:

- nauka pod kierunkiem specjalistów i praktyków zawodu

- zajęcia w pracowni zawodowej

- praktyki zawodowe w gabinetach stomatologicznych

Zadania zawodowe:

W szczególności higienistka stomatologiczna jest uprawniona do:

 • rozróżniania elementów narządu żucia, wyjaśniania ich czynności fizjologicznych oraz podstawowych zmian patologicznych;

 • określania roli i zadań profilaktyki próchnicy zębów oraz profilaktyki periodontologicznej, ortodontycznej, stomatologicznej i onkologicznej;

 • rozpoznawania podstawowych stanów zagrożenia życia występujących u pacjentów;

 • udzielania pierwszej pomocy; prowadzenia edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia w różnych środowiskach; 

 • prowadzenia działalności edukacyjnej wśród dzieci i młodzieży w zakresie higieny stomatologicznej; 

 • wykonywania zabiegów profilaktyczno - leczniczych na zlecenie i pod nadzorem lekarza dentysty; 

 • czynnego asystowania w zabiegach ortodontycznych; 

 • rozróżniania i stosowania metod fizykoterapii stomatologicznej; 

 • rozróżniania i przygotowywania produktów leczniczych i materiałów stomatologicznych;

 • przechowywania i ewidencjonowania produktów leczniczych oraz materiałów stomatologicznych, a także przestrzegania terminów ich ważności; 

 • użytkowania, przechowywania i konserwowania urządzeń i aparatów oraz instrumentów stomatologicznych; 

 • przestrzegania zasad aseptyki i antyseptyki, w szczególności w sytuacji zwiększonego ryzyka epidemiologicznego (HIV, WZW); 

 • stosowania obowiązujących zasad dezynfekcji i sterylizacji; 

 • prowadzenia obowiązującej w gabinecie dentystycznym dokumentacji medycznej oraz rozliczania zużytych leków i materiałów stomatologicznych; 

 • przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska; 

 • organizowania stanowiska pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii. 

Szanse i możliwości:

prowadzenie własnej działalności gospodarczej

Zatrudnienie: 

w gabinetach dentystycznych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, prywatnych gabinetach stomatologicznych, poradniach i  klinikach dentystycznych, gabinetach profilaktyki zdrowotnej i  pomocy przedlekarskiej w przedszkolach i szkołach. Możesz prowadzić stomatologiczną oświatę zdrowotną i profilaktykę stomatologiczną oraz wykonywać określone czynności i zabiegi higieniczno-profilaktyczne i leczenie pod kierunkiem i nadzorem lekarza stomatologa zarówno w kraju, jak i w państwach Unii Europejskiej.

https://www.mapakarier.org Higienistka stomatologiczna

https://www.youtube.com Higienistka stomatologiczna