Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Asystentka stomatologiczna 325101

Oznaczenie i nazwa kwalifikacji:

MED.01. Asystowanie lekarzowi dentyście i utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy

Egzamin zewnętrzny, organizowany w szkole przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną

Uzyskane dokumenty: 

Świadectwo ukończenia szkoły policealnej, dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie asystentka stomatologiczna wraz z suplementem w języku polskim i angielskim zgodnym z Europass potwierdzającym kwalifikacje uznawane w całej Unii Europejskiej. 

Forma kształcenia: stacjonarna

Szkoła Policealna 

Czas kształcenia2 semestry (1 rok)

Asystowanie lekarzowi dentyście w działalności leczniczej:

- nauka pod kierunkiem specjalistów i praktyków zawodu

- zajęcia w pracowni zawodowej

- praktyki zawodowe w gabinetach stomatologicznych

Zadania zawodowe:
Pomoc lekarzowi dentyście w działalności leczniczej
w gabinecie stomatologicznym i poradni stomatologicznej.

W szczególności:

 • opieka nad stanem higienicznym poradni i gabinetów stomatologicznych oraz ich wyposażeniem;

 • przygotowywanie gabinetu stomatologicznego i stanowiska do pracy wraz ze skompletowaniem odpowiedniego zestawu narzędzi podstawowych;

 • przygotowywanie pacjenta do zabiegu (fizyczne i psychiczne);

 • czynne asystowanie podczas zabiegu, przygotowywanie oraz podawanie narzędzi i leków, nie wchodzących w skład podstawowych zestawów

  lub wyposażenia stolika lekarskiego;

 • przygotowywanie potrzebnych do zabiegu materiałów (w zależności od typu zabiegu stomatologicznego) i mas wyciskowych w przypadku zamierzonych zabiegów protetycznych;

 • obsługiwanie sprzętu diagnostycznego (lusterko stomatologiczne, szczypczyki, zgłębniki, lampa doustna) i leczniczego (narzędzia do opracowywania ubytków próchniczych, narzędzia chirurgiczne), znajdującego się w gabinecie;

 • kontrolowanie tętna i ciśnienia krwi pacjenta podczas zabiegów chirurgicznych;

 • przestrzeganie i stosowanie zasad aseptyki - wyjaławianie, odkażanie oraz konserwacja narzędzi i urządzeń stomatologicznych;

 • współdziałanie z lekarzem stomatologiem w udzielaniu pomocy w nagłych wypadkach;

 • prowadzenie ewidencji pacjentów i dokumentacji leczniczej, sprawozdawczej wykonanych zabiegów, wypełnianie kart chorób pacjentów, diagramów zębów, opisywanie planu profilaktyczno-leczniczego;

 • pomaganie lekarzowi stomatologowi w wykonywaniu zabiegów profilaktycznych (usuwania kamienia nazębnego, fluorowania itp.);

 • prowadzenie książki inwentarzowej gabinetu, książki zużycia materiałów; 

 • prowadzenie wśród pacjentów w różnym wieku nauki masażu dziąseł, mycia zębów i utrzymywania higieny jamy ustnej.

Szanse i możliwości:

prowadzenie własnej działalności gospodarczej

Zatrudnienie:

w  gabinetach stomatologicznych, oddziałach chirurgii szczękowej, klinikach i poradniach dentystycznych.

Trwa rekrutacja do Szkoły Policealnej na rok szkolny 2024/2025.