Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Asystentka stomatologiczna 325101

Oznaczenie i nazwa kwalifikacji:

MED.01. Asystowanie lekarzowi dentyście i utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy

Egzamin zewnętrzny, organizowany w szkole przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną

Uzyskane dokumenty: 

Świadectwo ukończenia szkoły policealnej, dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie asystentka stomatologiczna wraz z suplementem w języku polskim i angielskim zgodnym z Europass potwierdzającym kwalifikacje uznawane w całej Unii Europejskiej. 

Forma kształcenia: stacjonarna

Szkoła Policealna 

Czas kształcenia2 semestry (1 rok)

Asystowanie lekarzowi dentyście w działalności leczniczej:

- nauka pod kierunkiem specjalistów i praktyków zawodu

- zajęcia w pracowni zawodowej

- praktyki zawodowe w gabinetach stomatologicznych

Zadania zawodowe:
Pomoc lekarzowi dentyście w działalności leczniczej
w gabinecie stomatologicznym i poradni stomatologicznej.

W szczególności:

 • opieka nad stanem higienicznym poradni i gabinetów stomatologicznych oraz ich wyposażeniem;

 • przygotowywanie gabinetu stomatologicznego i stanowiska do pracy wraz ze skompletowaniem odpowiedniego zestawu narzędzi podstawowych;

 • przygotowywanie pacjenta do zabiegu (fizyczne i psychiczne);

 • czynne asystowanie podczas zabiegu, przygotowywanie oraz podawanie narzędzi i leków, nie wchodzących w skład podstawowych zestawów

  lub wyposażenia stolika lekarskiego;

 • przygotowywanie potrzebnych do zabiegu materiałów (w zależności od typu zabiegu stomatologicznego) i mas wyciskowych w przypadku zamierzonych zabiegów protetycznych;

 • obsługiwanie sprzętu diagnostycznego (lusterko stomatologiczne, szczypczyki, zgłębniki, lampa doustna) i leczniczego (narzędzia do opracowywania ubytków próchniczych, narzędzia chirurgiczne), znajdującego się w gabinecie;

 • kontrolowanie tętna i ciśnienia krwi pacjenta podczas zabiegów chirurgicznych;

 • przestrzeganie i stosowanie zasad aseptyki - wyjaławianie, odkażanie oraz konserwacja narzędzi i urządzeń stomatologicznych;

 • współdziałanie z lekarzem stomatologiem w udzielaniu pomocy w nagłych wypadkach;

 • prowadzenie ewidencji pacjentów i dokumentacji leczniczej, sprawozdawczej wykonanych zabiegów, wypełnianie kart chorób pacjentów, diagramów zębów, opisywanie planu profilaktyczno-leczniczego;

 • pomaganie lekarzowi stomatologowi w wykonywaniu zabiegów profilaktycznych (usuwania kamienia nazębnego, fluorowania itp.);

 • prowadzenie książki inwentarzowej gabinetu, książki zużycia materiałów; 

 • prowadzenie wśród pacjentów w różnym wieku nauki masażu dziąseł, mycia zębów i utrzymywania higieny jamy ustnej.

Szanse i możliwości:

prowadzenie własnej działalności gospodarczej

Zatrudnienie:

w  gabinetach stomatologicznych, oddziałach chirurgii szczękowej, klinikach i poradniach dentystycznych.

https://www.mapakarier.org Asystentka stomatologiczna

https://www.youtube.com Asystentka stomatologiczna