KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Ostatnie dni zapisów do Szkoły Policealnej i na Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe.

BEZPŁATNE KURSY ZAWODOWE
Trwa rekrutacja na Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy w zawodzie TECHNIK RACHUNKOWOŚCI

EKA.07. Prowadzenie rachunkowości
W ZAKRESIE KWALIFIKACJI:
- Podstawy prowadzenia rachunkowości finansowej
Sprawozdawczość i analiza finansowa
Język obcy zawodowy
Rachunkowość przedsiębiorstw w praktyce gospodarczej
Systemy komputerowe rachunkowości
EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych
W ZAKRESIE KWALIFIKACJI:
- Bezpieczeństwo i higiena pracy w branży ekonomicznej 
- Polityka i organizacja przedsiębiorstw
Elementy statystyki opisowej
Kadry i płace
Rozliczenia finansowe przedsiębiorstw
Systemy komputerowe w dokumentacji kadrowo-płacowej
Systemy komputerowe w rozliczeniach finansowych

Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy ROL.04
(dawniej: R.03 i RL.03)*
Zawód: Rolnik
Prowadzenie produkcji rolniczej

Bezpłatna nauka trwa 10 miesięcy 
Kurs kończy się egzaminem państwowym (OKE) 
Świadectwo/Dyplom potwierdza 
kwalifikacje rolnicze 
uznawane  przez 
Agencję Restrukturyzacji  i Modernizacji Rolnictwa  
oraz Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Warunkiem przystąpienia do kursu jest:
- ukończone 18 lat, wykształcenie minimum podstawowe/gimnazjalne,
brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zawodu rolnika.

Kwalifikacje rolnicze to jeden z koniecznych wymogów do:
zakupu ziemi,  prowadzenia gospodarstwa rolnego, uzyskiwania dopłat i dotacji,
uzupełnienia wykształcenia wymaganego w programie Młody Rolnik.