KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Oferta kształcenia w Szkole Policealnej. Nazwa i kod zawodu.

Oznaczenie i nazwa kwalifikacji: SPO.02. Świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie starszej. Egzamin zewnętrzny, organizowany w szkole przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną. Uzyskany dokument: Świadectwo ukończenia szkoły policealnej, dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie opiekun osoby starszej ...

Oznaczenie i nazwa kwalifikacji: SPO.05. Świadczenie usług opiekuńczych. Egzamin zewnętrzny, organizowany w szkole przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną. Uzyskany dokument: Świadectwo ukończenia szkoły policealnej, dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik - opiekunka środowiskowa wraz z suplementem ...

Oznaczenie i nazwa kwalifikacji: MED.07 .  Montaż i eksploatacja urządzeń elektronicznych i systemów informatyki medycznej . Egzamin zewnętrzny, organizowany w szkole przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną Uzyskany dokument: Świadectwo ukończenia szkoły policealnej, dyplom potwierdzający kwalifikacje ...

Oznaczenie i nazwa kwalifikacji: MED.13. Świadczenie usług w zakresie terapii zajęciowej.

Oznaczenie i nazwa kwalifikacji: MED.03. Świadczenie usług pielęgnacyjno-opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej.

Oznaczenie i nazwa kwalifikacji: MED.12. Wykonywanie dekontaminacji sprzętu i wyrobów medycznych.

Oznaczenie i nazwa kwalifikacji: MED.10. Świadczenie usług w zakresie masażu.

Oznaczenie i nazwa kwalifikacji: MED.02. Wykonywanie świadczeń stomatologicznych z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia jamy ustnej oraz współuczestniczenie w procesie leczenia.

Oznaczenie i nazwa kwalifikacji: MED.01. Asystowanie lekarzowi dentyście i utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy.

Oznaczenie i nazwa kwalifikacji: FRK.04. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych.