Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Zasady rekrutacji do projektu

logo11

 

W roku szkolnym 2016/2017 oraz w roku szkolnym 2017/2018 w Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim prowadzony jest projekt pn.  "CKU SWŁ to specjaliści dla profesjonalnego rynku pracy".

Projekt przeznaczony jest dla słuchaczy/słuchaczek z kierunku:

  • higienistka stomatologiczna
  • opiekun medyczny
  • technik usług kosmetycznych

By móc wziąć udział w projekcie słuchacze/słuchaczki muszą uzupełnić dokumentację:

  • Deklarację przystąpienia do projektu - pobierz

Będąc uczestnikami projektu słuchacze/słuchaczki uzupełniają:

  • Wniosek o przystąpienie do udziału w projekcie - pobierz
  • Oświadczenie uczestnika projektu - pobierz
  • Dane beneficjentów ostatecznych - uczestników indywidualnych - pobierz

Regulamin rekrutacji - pobierz


 Projekt ,,CKU SWŁ to specjaliści dla profesjonalnego rynku pracy” –
RPLD.11.03.01 -10 – 0014/15 realizowany od 01.09.2016-31.08.2018
(dwa lata szkolne: I edycja 2016/2017 i II edycja 2017/2018)
Rok szkolny 2016/2017 (I edycja)


Słuchaczy CKU SWŁ w Tomaszowie Mazowieckim zapraszamy na spotkanie informacyjno – promocyjne dotyczące projektu pt ,,CKU SWŁ to specjaliści dla profesjonalnego rynku pracy”,
realizowanego w Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego w Tomaszowie Maz. w zawodach:
· opiekun medyczny,
· higienistka stomatologiczna,
· technik usług kosmetycznych
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, działanie XI.3 Kształcenie zawodowe.
Spotkanie informacyjno – promocyjne odbędzie się w Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim, w sali 206 w dniach:
· kierunek higienistka stomatologiczna: 04.10. 2016 r., godz. 14.00,
· kierunek technik usług kosmetycznych: 08.10.2016 r., godź. 12.00,
· kierunek opiekun medyczny: 09.10. 2016 r., godź. 12.00.


Projekt ,,CKU SWŁ to specjaliści dla profesjonalnego rynku pracy” –

RPLD.11.03.01 -10 – 0014/15 realizowany od 01.09.2016-31.08.2018

(dwa lata szkolne: I edycja 2016/2017 i II edycja 2017/2018)

Rok szkolny 2016/2017 (I edycja)

 

  1. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie ,,CKU SWŁ to specjaliści dla profesjonalnego rynku pracy” – RPLD.11.03.01 -10 – 0014/15 proszone są o złożenie pisemnego wniosku wraz z kompletem poprawnie wypełnionych dokumentów do Specjalisty ds. merytorycznych w terminie do dnia 25.10.2016 r., w Biurze Projektu, mieszczącego się w Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim, ul. Św. Antoniego 47, 97 – 200 Tomaszów Mazowiecki.

          Wniosek będzie podstawą do rozpatrywania kandydatury słuchacza do udziału w projekcie.

  1. Zebranie Komisji Rekrutacyjnej odbędzie się dnia 28.10.2016 r.
  2. Ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych do projektu odbędzie się dnia 28.10.2016 r.

          Listy słuchaczy przyjętych do projektu zostaną umieszczone na tablicy ogłoszeń ,,Projekty unijne”, mieszczącej się w budynku Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim.


 Projekt ,,CKU SWŁ to specjaliści dla profesjonalnego rynku pracy” –
RPLD.11.03.01 -10 – 0014/15 realizowany od 01.09.2016-31.08.2018
(dwa lata szkolne: I edycja - 2016/2017 i II edycja - 2017/2018)


Rok szkolny 2017/2018 (II edycja)


Słuchaczy Zespołu Szkół i Palcówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim z kierunków kształcenia: opiekun medyczny, higienistka stomatologiczna, technik usług kosmetycznych zapraszamy na spotkanie informacyjno – promocyjne dotyczące projektu pt ,,CKU SWŁ to specjaliści dla profesjonalnego rynku pracy”, realizowanego w Zespole Szkół i Palcówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, działanie XI.3 Kształcenie zawodowe.


Spotkanie informacyjno – promocyjne odbędzie się w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim, w sali 206, w dniach:
· kierunek higienistka stomatologiczna: 03.10. 2017 r., godź. 15.00,
· kierunek technik usług kosmetycznych: 07.10.2017 r., godź. 10.00,
· kierunek opiekun medyczny: 08.10. 2017 r., godź. 10.00.


logo11

 Projekt ,,CKU SWŁ to specjaliści dla profesjonalnego rynku pracy” –
RPLD.11.03.01 -10 – 0014/15 realizowany od 01.09.2016-31.08.2018
(dwa lata szkolne: I edycja - 2016/2017 i II edycja - 2017/2018)


Rok szkolny 2017/2018 (II edycja)


1. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie ,, CKU SWŁ to specjaliści dla profesjonalnego rynku pracy” – RPLD.11.03.01 -10 – 0014/15 proszone są o złożenie pisemnego wniosku oraz kompletu poprawnie wypełnionych dokumentów do Specjalisty ds. merytorycznych w terminie do dnia 25.10.2017 r., w Biurze Projektu, mieszczącego się w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim, ul. Św. Antoniego 47, 97 – 200 Tomaszów Mazowiecki.
Wniosek będzie podstawą do rozpatrywania kandydatury słuchacza do udziału w projekcie.
2. Zebranie Komisji Rekrutacyjnej odbędzie się dnia 28.10.2017 r.
3. Ogłoszenie listy słuchaczy przyjętych do projektu odbędzie się dnia 28.10.2017 r.
Listy słuchaczy przyjętych do projektu zostaną umieszczone na tablicy ogłoszeń ,,Projekty unijne”, mieszczącej się w budynku Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim.