Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
 • Bezpłatne szkoły i kursy zawodowe
 • Czas trwania nauki - 1,5 roku. Szkoła bezpłatna.
 • Czas trwania nauki - 2 lata. Szkoła bezpłatna.
 • Czas trwania nauki - 2 lata. Szkoła bezpłatna.
 • Czas trwania nauki - 2 lata. Szkoła bezpłatna.
 • Czas trwania nauki - 1 rok. Szkoła bezpłatna.
 • Czas trwania nauki - 1 rok. Kurs bezpłatny.
 • Czas trwania nauki - 1 rok. Kurs bezpłatny.
 • Czas trwania nauki - 1 rok. Kurs bezpłatny.
 • Czas trwania nauki - 2 lata. Szkoła bezpłatna.
 • Czas trwania nauki - 2 lata. Szkoła bezpłatna.
 • Czas trwania nauki - 2 lata. Szkoła bezpłatna.
 • Czas trwania nauki - 2 lata. Szkoła bezpłatna.
 • Czas trwania nauki - 2 lata. Szkoła bezpłatna.

ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

Czas trwania nauki: 1 rok (2 semestry)
Forma kształcenia: stacjonarnie i zaocznie
Kształcenie modułowe

Asystent osoby niepełnosprawnej prowadzi rehabilitację środowiskową i współtworzy programy rehabilitacji. Program rehabilitacji społecznej i medycznej oferowany przez asystenta dotyczy potrzeb zdrowotnych, psychicznych, zawodowych, społecznych i kulturalnych osoby niepełnosprawnej. Asystent diagnozuje warunki życia osoby niepełnosprawnej i dąży do usuwania barier psychologicznych, społecznych, komunikacyjnych i architektonicznych oraz pobudza aktywność osoby niepełnosprawnej oraz jej rodziny w celu zaspokojenia potrzeb. Poza tym asystent planuje, kontroluje i ocenia indywidualny program pomocy osobie niepełnosprawnej, włącza osobę niepełnosprawną w programy instytucji i placówek świadczących usługi rehabilitacyjne. 

KARIERA ZAWODOWA

 • ośrodki i domy pomocy społecznej
 • środowiskowe domy pomocy społeczne
 • świetlice terapeutyczne
 • placówki poradnictwa rodzinnego
 • zakłady/placówki opiekuńczo – lecznicze/opiekuńczo – wychowawcze
 • fundacje/stowarzyszenia działające na rzecz osób niepełnosprawnych

ZAROBKI

Wysokość zarobków kształtuje się przede wszystkim ze względu na miejsce wykonywania pracy. Średnie zarobki w tym zawodzie są na poziomie minimalnej krajowej, wyższe gdy osoba podejmie zatrudnienia zagranicą.

NAUKA KOŃCZY SIĘ UZYSKANIEM:

 • Świadectwa ukończenia szkoły policealnej
 • Świadectwa potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (wydanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Łodzi)
 • Dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe – pod warunkiem, że osoba zdała egzaminy ze wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie!!!

 

Pobierz podanie w pliku pdf: