Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
 • Bezpłatne szkoły i kursy zawodowe
 • Czas trwania nauki - 1,5 roku. Szkoła bezpłatna.
 • Czas trwania nauki - 2 lata. Szkoła bezpłatna.
 • Czas trwania nauki - 2 lata. Szkoła bezpłatna.
 • Czas trwania nauki - 2 lata. Szkoła bezpłatna.
 • Czas trwania nauki - 1 rok. Szkoła bezpłatna.
 • Czas trwania nauki - 1 rok. Kurs bezpłatny.
 • Czas trwania nauki - 1 rok. Kurs bezpłatny.
 • Czas trwania nauki - 1 rok. Kurs bezpłatny.
 • Czas trwania nauki - 2 lata. Szkoła bezpłatna.
 • Czas trwania nauki - 2 lata. Szkoła bezpłatna.
 • Czas trwania nauki - 2 lata. Szkoła bezpłatna.
 • Czas trwania nauki - 2 lata. Szkoła bezpłatna.
 • Czas trwania nauki - 2 lata. Szkoła bezpłatna.

TERAPEUTA ZAJĘCIOWY

Czas trwania nauki: 2 lata (4 semestry)
Forma kształcenia: stacjonarnie
Kształcenie modułowe

Terapeuta zajęciowy to osoba, która wspomaga i aktywizuje osoby chore oraz niepełnosprawne poprzez zastosowanie różnych metod, form oraz technik terapii zajęciowej w procesie leczenia oraz rehabilitacji chorych i niepełnosprawnych w celu przeciwdziałania powstaniu przewlekłego stanu chorobowego lub trwałego kalectwa. Wykonuje swe zadania usprawniając fizycznie, psychicznie i społecznie osoby niepełnosprawne. Terapeuta zajęciowy planuje indywidualny i grupowy program terapii dostosowany do stanu zdrowia, potrzeb, zainteresowań i możliwości podopiecznego.

KARIERA ZAWODOWA:

 • oddziały szpitalne
 • sanatoria
 • zakłady opiekuńczo-lecznicze
 • zakłady pielęgnacyjno-opiekuńcze
 • domy pomocy społecznej
 • warsztaty terapii zajęciowej
 • szkoły specjalne
 • świetlice terapeutyczne

ZAROBKI:

Wysokość zarobków kształtuje się przede wszystkim ze względu na miejsce wykonywania pracy. Średnie zarobki w tym zawodzie są na poziomie minimalnej krajowej, większe gdy podejmie się pracę zagranicą.

NAUKA KOŃCZY SIĘ UZYSKANIEM:

 • Świadectwa ukończenia szkoły policealnej
 • Świadectwa potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (wydanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Łodzi)
 • Dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe – pod warunkiem, że osoba zdała egzaminy ze wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie!!!

Pobierz podanie w pliku pdf: