Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
 • Bezpłatne szkoły i kursy zawodowe
 • Czas trwania nauki - 1,5 roku. Szkoła bezpłatna.
 • Czas trwania nauki - 2 lata. Szkoła bezpłatna.
 • Czas trwania nauki - 2 lata. Szkoła bezpłatna.
 • Czas trwania nauki - 2 lata. Szkoła bezpłatna.
 • Czas trwania nauki - 1 rok. Szkoła bezpłatna.
 • Czas trwania nauki - 1 rok. Kurs bezpłatny.
 • Czas trwania nauki - 1 rok. Kurs bezpłatny.
 • Czas trwania nauki - 1 rok. Kurs bezpłatny.
 • Czas trwania nauki - 2 lata. Szkoła bezpłatna.
 • Czas trwania nauki - 2 lata. Szkoła bezpłatna.
 • Czas trwania nauki - 2 lata. Szkoła bezpłatna.
 • Czas trwania nauki - 2 lata. Szkoła bezpłatna.
 • Czas trwania nauki - 2 lata. Szkoła bezpłatna.

TECHNIK BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY (BHP)

kaskCzas trwania nauki: 1,5 roku (3 semestry)
Forma kształcenia: stacjonarnie i zaocznie
Kształcenie modułowe

Technik bezpieczeństwa i higieny pracy zajmuje się współtworzeniem bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w zakładach pracy o różnej wielkości, różnych profilach produkcji i usług oraz różnej organizacji pracy. Technicy bezpieczeństwa i higieny pracy kontrolują warunki pracy oraz przestrzeganie przez pracowników zasad i przepisów dotyczących bhp, informują pracodawcę o zagrożeniach oraz nieprawidłowościach, a także przedkładają propozycje mające na celu usunięcie tych nieprawidłowości i zagrożeń. Technicy bhp opiniują instrukcje określające sposób wykonywania przez pracowników obowiązków zawodowych w części dotyczącej bezpieczeństwa i higieny pracy, określają stopień ryzyka na jakie są narażeni pracownicy w wyniku działania czynników szkodliwych dla zdrowia, współpracują z lekarzem przemysłowym. Poza tym technicy bhp analizują przyczyny zachorowań na choroby zawodowe oraz określają działania zapobiegawcze, prowadzą dochodzenie powypadkowe oraz szkolenie wstępne pracowników podejmujących pracę u danego pracodawcy.

KARIERA ZAWODOWA:

 • Państwowa Inspekcja Sanitarna
 • Państwowa Inpekcja Pracy
 • Urząd Dozoru Technicznego
 • prywatne i państwowe firmy/zakłady/przedsiębiorstwa jako specjalista BHP
 • własna działalność gospodarcza

 JEDNOSTKI MODUŁOWE (PRZEDMIOTY):

 • ocenianie ryzyka zawodowego
 • organizowanie i prowadzenie szkoleń oraz świadczenie usług z zakresu BHP
 • prowadzenie działań służby BHP
 • kształtowanie ergonomicznych warunków pracy
 • identyfikowanie czynników środowiska
 • ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych 

 ZAROBKI:

Wysokość zarobków kształtuje się przede wszystkim ze względu na miejsce wykonywania pracy. Większe zarobki, gdy prowadzi się własną działalność.

 NAUKA KOŃCZY SIĘ UZYSKANIEM:

 • Świadectwa ukończenia szkoły policealnej
 • Świadectwa potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (wydanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Łodzi)
 • Dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe – pod warunkiem, że osoba zdała egzaminy ze wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie!!!

Pobierz podanie w pliku pdf: