Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
 • Bezpłatne szkoły i kursy zawodowe
 • Czas trwania nauki - 1,5 roku. Szkoła bezpłatna.
 • Czas trwania nauki - 2 lata. Szkoła bezpłatna.
 • Czas trwania nauki - 2 lata. Szkoła bezpłatna.
 • Czas trwania nauki - 2 lata. Szkoła bezpłatna.
 • Czas trwania nauki - 1 rok. Szkoła bezpłatna.
 • Czas trwania nauki - 1 rok. Kurs bezpłatny.
 • Czas trwania nauki - 1 rok. Kurs bezpłatny.
 • Czas trwania nauki - 1 rok. Kurs bezpłatny.
 • Czas trwania nauki - 2 lata. Szkoła bezpłatna.
 • Czas trwania nauki - 2 lata. Szkoła bezpłatna.
 • Czas trwania nauki - 2 lata. Szkoła bezpłatna.
 • Czas trwania nauki - 2 lata. Szkoła bezpłatna.
 • Czas trwania nauki - 2 lata. Szkoła bezpłatna.

TECHNIK GEODETA

Czas trwania nauki: 2 lata (4 semestry)
Forma kształcenia: stacjonarnie i zaocznie
Kształcenie modułowe

Wyniki pracy technika geodety wykorzystywane są dla potrzeb gospodarki przestrzennej i projektowania oraz zmianą struktury terenowej. Podstawowym celem pracy technika geodety jest dostarczanie niezbędnych danych (wyników pomiarów w terenie oraz danych archiwalnych) do wykonania map, w tym: podstawowej mapy kraju (mapy zasadniczej), map ewidencyjnych i map topograficznych w różnych skalach oraz dokonywanie ich bieżącej aktualizacji. Geodeta dokonuje pomiaru w terenie, aby wykonać różnego rodzaju mapy oraz uczestniczy w realizacji budowli naziemnych, podziemnych i naziemnych oraz sporządza końcową inwentaryzację po wykonawczą.

KARIERA ZAWODOWA

 • przedsiębiorstwa geodezyjnych państwowych i prywatnych,
 • firmach drogowych/kartograficznych,
 • jednostkach administracji rządowej i samorządowej
 • własna działalność gospodarcza

ZAROBKI

Wysokość zarobków kształtuje się przede wszystkim ze względu na miejsce wykonywania
pracy. Więcej mogą zarobić geodeci, którzy prowadzą własny działalność gospodarcza
w zakresie geodezji.

NAUKA KOŃCZY SIĘ UZYSKANIEM:

 • Świadectwa ukończenia szkoły policealnej
 • Świadectwa potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (wydanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Łodzi)
 • Dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe – pod warunkiem, że osoba zdała egzaminy ze wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie!!!!

 

Pobierz podanie w pliku pdf: