Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Kurs pedagogiczny

kursDlaInstruktorowCELE KSZTAŁCENIA
Kurs przygotowuje pracodawców, pracowników oraz osoby prowadzące indywidualne gospodarstwa rolne, dla których paca dydaktyczna i wychowawcza nie stanowi podstawowego zajęcia, do realizacji zadań dydaktycznych i wychowawczych związanych z prowadzeniem praktycznej nauki zawodu dla uczniów, słuchaczy i pracowników młodocianych.

Uczestnicy kursu nabywają wiedzę i umiejętności z zakresu podstaw: pedagogiki, psychologii, metodyki i praktyki metodycznej.

ADRESACI KURSU
Warunki przyjęcia na kurs zgodnie z § 10 ust. 4 i 5 RMEN z 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu - Dz. U. Nr 244, poz. 1626:
• instruktorzy praktycznej nauki zawodu powinni posiadać co najmniej tytuł mistrza w zawodzie, którego będą nauczać, lub w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, którego będą nauczać,
• instruktorzy praktycznej nauki zawodu niemający tytułu mistrza w zawodzie powinni posiadać:  
- świadectwo ukończenia technikum, technikum uzupełniającego lub szkoły równorzędnej albo świadectwo ukończenia szkoły policealnej lub dyplom ukończenia szkoły pomaturalnej lub policealnej i tytuł zawodowy w zawodzie, którego będą nauczać, lub w zawodzie pokrewnym do zawodu, którego będą nauczać, oraz co najmniej trzyletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać, lub 
- świadectwo ukończenia liceum zawodowego i tytuł robotnika wykwalifikowanego lub równorzędny w zawodzie, którego będą nauczać, oraz co najmniej czteroletni staż pracy w tym zawodzie nabyty po uzyskaniu tytułu zawodowego, lub 
- świadectwa ukończenia liceum ogólnokształcącego, liceum technicznego, liceum profilowanego, uzupełniającego liceum ogólnokształcącego, technikum i technikum uzupełniającego, kształcących w innym zawodzie niż ten, którego będą nauczać lub średniego studium zawodowego i tytuł robotnika wykwalifikowanego lub równorzędny w zawodzie którego będą nauczać, oraz co najmniej sześcioletni staż pracy w tym zawodzie nabyty po uzyskaniu tytułu zawodowego, lub 
- dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku (specjalności) odpowiednim dla zawodu, którego będą nauczać, oraz co najmniej trzyletni staż pracy w tym zawodzie nabyty po uzyskaniu dyplomu lub dyplom ukończenia studiów wyższych na innym kierunku (specjalności) oraz co najmniej sześcioletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać.

CZAS TRWANIA
Kurs trwa 85 godzin lekcyjnych, w tym 10 godzin praktyki metodycznej.

SPOSÓB ORGANIZACJI KURSU 
Czas trwania kursu ok. 14 tygodni. Spotkania dwa razy w tygodniu po 6 godzin dydaktycznych. 

CENA KURSU 
Nie więcej niż 700 zł - cena uzależniona od liczby chętnych.  
Grupa max 20 osób.

WARUNKI ZALICZENIA

  • frekwencja: 100% na zajęciach z praktyki metodycznej oraz 80% na pozostałych zajęciach
  • pozytywny wynik z części pisemnej i praktycznej egzaminu.