Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
 • Bezpłatne szkoły i kursy zawodowe
 • Czas trwania nauki - 1,5 roku. Szkoła bezpłatna.
 • Czas trwania nauki - 2 lata. Szkoła bezpłatna.
 • Czas trwania nauki - 2 lata. Szkoła bezpłatna.
 • Czas trwania nauki - 2 lata. Szkoła bezpłatna.
 • Czas trwania nauki - 1 rok. Szkoła bezpłatna.
 • Czas trwania nauki - 1 rok. Kurs bezpłatny.
 • Czas trwania nauki - 1 rok. Kurs bezpłatny.
 • Czas trwania nauki - 1 rok. Kurs bezpłatny.
 • Czas trwania nauki - 2 lata. Szkoła bezpłatna.
 • Czas trwania nauki - 2 lata. Szkoła bezpłatna.
 • Czas trwania nauki - 2 lata. Szkoła bezpłatna.
 • Czas trwania nauki - 2 lata. Szkoła bezpłatna.
 • Czas trwania nauki - 2 lata. Szkoła bezpłatna.

PROWADZENIE PRODUKCJI ROLNICZEJ

(kurs kwalifikacyjny przygotowujący do uzyskania zawodu Technik Rolnik)
Praca rolnika wiąże się min. z organizacją, nadzorem, wykonywaniem prac związanych z hodowlą oraz produkcją roślin, z których pozyskiwane są min. produkty spożywcze, lub surowce, służące do ich wytwarzania. Taki charakter pracy skupia się przede wszystkim wokół zapewnienia odpowiednich warunków dla uprawy poszczególnych gatunków roślin (ziemniaków, buraków, zbóż i wielu innych) i ciągłym nadzorowaniu ich poprawnego wzrostu. Technik rolnictwa organizuje i nadzoruje również prace związanych z chowem, pielęgnowaniem i żywieniem zwierząt gospodarskich. W ramach swojej pracy prowadzi także dokumentację dotyczącą np. produkcji roślinnej, kalkulacji kosztów produkcji rolnej.

PODCZAS KURSU BĘDĄ REALIZOWANE NASTĘPUJĄCE PRZEDMIOTY:

 • Dobieranie i konserwacja maszyn w gospodarstwie rolnym
 • Rozpoznawanie elementów pojazdów i maszyn
 • Prowadzenie uprawy roślin zbożowych
 • Obsługiwanie maszyn w produkcji roślinnej
 • Rozpoznawanie biologicznych i technologicznych uwarunkowań produkcji zwierzęcej
 • Obsługiwanie maszyn w produkcji zwierzęcej
 • Prowadzenie upraw roślin
 • Prowadzenie chowu bydła, owiec i kóz
 • i wiele innych

KARIERA ZAWODOWA:

 • gospodarstwa rolne
 • własna działalność gospodarcza
 • przedsiębiorstwa rolnicze

KURS KOŃCZY SIĘ UZYSKANIEM:

 • Zaświadczenia o odbyciu kursu (zaświadczenie Ministra Edukacji Narodowej)
 • Świadectwa potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (po zdanym egzaminie przeprowadzanym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Łodzi)

DODATKOWE INFORMACJE:

 • Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym
 • Kurs trwa dwa semestry – 680 godzin
 • Organizujemy praktyki zawodowe

Absolwenci po ukończeniu kursu zdobywają prawo do korzystania z środków unijnych.

Jesteśmy placówką publiczną. Organem prowadzącym Centrum jest Samorząd Województwa Łódzkiego.

Pobierz podanie w pliku pdf: