Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
 • Bezpłatne szkoły i kursy zawodowe
 • Czas trwania nauki - 1,5 roku. Szkoła bezpłatna.
 • Czas trwania nauki - 2 lata. Szkoła bezpłatna.
 • Czas trwania nauki - 2 lata. Szkoła bezpłatna.
 • Czas trwania nauki - 2 lata. Szkoła bezpłatna.
 • Czas trwania nauki - 1 rok. Szkoła bezpłatna.
 • Czas trwania nauki - 1 rok. Kurs bezpłatny.
 • Czas trwania nauki - 1 rok. Kurs bezpłatny.
 • Czas trwania nauki - 1 rok. Kurs bezpłatny.
 • Czas trwania nauki - 2 lata. Szkoła bezpłatna.
 • Czas trwania nauki - 2 lata. Szkoła bezpłatna.
 • Czas trwania nauki - 2 lata. Szkoła bezpłatna.
 • Czas trwania nauki - 2 lata. Szkoła bezpłatna.
 • Czas trwania nauki - 2 lata. Szkoła bezpłatna.

Oferta kursów

KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE

Kwalifikacyjne kursy zawodowe to BEZPŁATNA, nowoczesna i elastyczna forma
uzyskania kwalifikacji zawodowych.

OFERTA KWALIFIKACYJNYCH KURSÓW ZAWODOWYCH
NAZWA KURSU / KWALIFIKACJI Ilość
godzin
NAZWA ZAWODU, W KTÓRYM WYODRĘBNIONO KWALIFIKACJĘ
R.26. Wykonywanie kompozycji florystycznych 442 florysta
R.3. Prowadzenie produkcji rolniczej 644 technik rolnik
R.6. Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie 455 technik agrobiznesu
Z.4. Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej   opiekun medyczny
A.68. Obsługa klienta w jednostkach administracji 774 technik administracji
E.7. Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych 553 technik elektryk
A.51.Organizacja i prowadzenie procesów wytwarzania wyrobów ceramicznych 598 technik technologii ceramicznych
A.35. Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji 488 technik ekonomista
A.36. Prowadzenie rachunkowości 540 technik rachunkowości
A.63. Organizacja i prowadzenie archiwum 585 technik archiwista
A.18. Prowadzenie sprzedaży 670 technik handlowiec
A.26. Sprzedaż produktów i usług reklamowych 462 technik organizacji reklamy
A.30. Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów informacji w procesie produkcji, dystrybucji i magazynowania 314 technik logistyk
A.23. Projektowanie fryzur  358 technik usług fryzjerskich
A.2. Przygotowywanie surowców i mas ceramicznych 550 operator urządzeń przemysłu ceramicznego

Zasady rekrutacji na kwalifikacyjny kurs zawodowy oraz dokumenty do pobrania w zakładce rekrutacja!

 NABÓR TRWA PRZEZ CAŁY ROK!

 

♦ Co to jest kwalifikacyjny kurs zawodowy?

Kwalifikacyjny kurs zawodowy to kurs prowadzony według programu nauczania uwzględniającego podstawę programową kształcenia w zawodach w zakresie jednej kwalifikacji. Minimalna liczba godzin kształcenia na tym kursie jest równa minimalnej liczbie godzin kształcenia zawodowego określonej w podstawie programowej kształcenia w zawodach dla danej kwalifikacji.bezplatny

Kwalifikacyjne kursy zawodowe umożliwiają:

 • podnoszenie kwalifikacji zawodowych
 • zdobycie nowego zawodu/kwalifikacji zawodowych
 • uzupełnienie kwalifikacji zawodowych

♦ Dla kogo kwalifikacyjny kurs zawodowy (KKZ)?

W kwalifikacyjnych kursach zawodowych mogą uczestniczyć wszystkie zainteresowane
osoby bez względu na wykształcenie. Jedynym wymogiem jest ukończenie 18 roku życia.

♦ Co po kursie?

 1. Absolwenci kwalifikacyjnych kursów zawodowych po ukończeniu kursu uzyskują zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego.
 2. Osoba, która ukończy kwalifikacyjny kurs zawodowy przystąpi do egzaminu i zda egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, w zakresie danej kwalifikacji, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie.
 3. Dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie będzie mogła otrzymać osoba, która posiada poziom wykształcenia wymagany* oraz zda egzaminy z zakresu wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie, czyli posiada świadectwa potwierdzające uzyskanie kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie.

* w przypadku zawodu nauczanego na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej jest to wykształcenie zasadnicze zawodowe, natomiast w przypadku zawodu „technikalnego” jest to wykształcenie średnie – Centrum Kształcenia Ustawicznego SWŁ kształci na poziomie technicznym, więc osoba nie posiadająca wykształcenia średniego musi je uzupełnić w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych.

U W A G A! Po zdobyciu wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie oraz uzyskaniu wykształcenia średniego osoba będzie miała możliwość otrzymania dyplomu technika.